Reglament d’ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades

Llegim al BOPT l’aprovació inicial del reglament d’ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades.

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d’un reglament (12-2018)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de març de 2018, ha adoptat l’acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant anunci que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies, per tal que els interessats puguin formular reclamacions i al·legacions.

Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la província. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la província en què es publica el text íntegre.

Prades, 9 de març de 2018

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s