Anunci al BOPT: pressupost per al 2016

Anunci al BOPT de finals de gener sobre l’aprovació definitiva del pressupost per al 2016, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS

Capítol | Denominació | Import euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1 | Impostos directes | 579.500,05
2 | Impostos indirectes | 5.000,00
3 | Taxes i altres ingressos | 534.319,24
4 | Transferències corrents | 294.702,70
5 | Ingressos patrimonials | 11.010,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 | Alienació d’inversions reals | 382.968,01
7 | Transferències de capital | 187.500,00

C) OPERACIONS FINANCERES
8 | Actius financers | 0,00
9 | Passius financers | 0,00

TOTAL 1.995.000,00

DESPESES

Capítol | Denominació | Import euros

A) OPERACIONS CORRENTS
1 | Despeses de personal | 261.189,00
2 | Despeses en béns corrents i serveis | 639.553,99
3 | Despeses financeres | 13.400,00
4 | Transferències corrents | 14.785,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 | Inversions reals | 999.045,01
7 | Transferències de capital | 0,00

C) OPERACIONS FINANCERES
8 | Actius financers | 0,00
9 | Passius financers | 67.027,00

TOTAL 1.995.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació de les places | Núm. d’ordre | Grup | Escala | Nivell | Situació

Secretaria intervenció | 1 | A1 | Habilitació nacional | 26 | Coberta

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX
Denominació dels llocs de treball | Núm. d’ordre | Categoria professional | Tipus de contracte | Situació

Administratiu | 1 | Cap 1a administratiu | Jornada parcial | Cobert
Administratiu | 2 | Oficial administratiu primera | Jornada completa | Cobert
Administratiu | 3 | Oficial administratiu primera | Jornada completa | Cobert
Operari d’obres i jardineria | 4 | Oficial primera | Jornada completa | Cobert
Operari d’obres i jardineria | 5 | Oficial primera | Jornada completa | Cobert
Netejadora | 7 | Personal de neteja | Jornada completa | Cobert
C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER EVENTUAL
Denominació dels llocs de treball | Núm. d’ordre | Categoria professional | Tipus de contracte | Situació

Bibliotecària | 1 | Auxiliar administrativa | Jornada parcial | Cobert
Tècnic de turisme | 2 | Tècnic de turisme | Jornada parcial | Vacant
Treballadora familiar | 3 | Treballadora familiar | Jornada parcial | Cobert
Treballadora familiar | 4 |Treballadora familiar | Jornada parcial | Cobert
Operari de neteja |5 | Peó | Jornada completa | Vacant

Contra l’aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest anunci, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 19 de gener de 2016.

Font: BOPT

Categories: Notícies | Deixa un comentari

Navegació d'entrades

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: