Projecte d’una sala de vetlles

Després del salt podreu llegir dos notícies del BOPT sobre el projecte de la sala de vetlles prevista al Parc de la Font d’en Grau, sota de la piscina municipal.

ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres (02-2015).

Aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2015, el projecte d’arranjament d’espai per sala de vetlles a Prades, s’exposa al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, durant el qual es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament en hores d’oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini fixat sense que s’hi hagi presentat cap al·legació es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 29 de gener de 2015.

ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres (04-2015).

En compliment des que disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte d¿arranjament d’espai per sala de vetlles a Prades, aprovat inicialment pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2015, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d’informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 13 de març de 2015.

Font: BOPT

Categories: Notícies | Deixa un comentari

Navegació d'entrades

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: